Samenstellen Informatie over Bijwerkingen
behandelplannenmeer over SIB
Meer over SIB op maat

 Veranderingen

 Achtergrond

 Disclaimer

 Colofon

Naar behandelplannen

Meer over SIB
DISCLAIMER   
 

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud, actualisering en de juistheid van de gegevens op de website 'SIB op maat ' (http://www.sibopmaat.nl) kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of niet geheel juist is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Naast de landelijke informatie is er op deze site ook ziekenhuisspecifieke informatie beschikbaar, waarvoor de ziekenhuizen zelf verantwoordelijk zijn. Met het oog hierop wijst de redactie elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand.

 

De redactie staat echter wel open voor het attenderen op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de informatie. Men neme daartoe contact op met de beheerder van SIB op maat (r.schilders@iknl.nl).

 

Oncolytica zijn geneesmiddelen die veel bijwerkingen kunnen veroorzaken. Het optreden van bijwerkingen is onder andere afhankelijk van de dosering, de duur van de behandeling, de combinatie met andere oncolytica, de combinatie met andere geneesmiddelen, het onderliggende ziektebeeld en eventueel aanwezige orgaanfunctiestoornissen. Daarnaast is er een verschil in het optreden van bijwerkingen tussen verschillende patiënten. Bijwerkingen kunnen onmiddellijk na het toedienen van oncolytica, maar ook veel later optreden. Ondanks de onvoorspelbaarheid van het optreden en de ernst van bijwerkingen is er naar gestreefd veel gerapporteerde bijwerkingen in het systeem op te nemen.

Er is een onderscheid gemaakt in frequent optredende (kans meer dan 10%) en minder frequent (minder dan 10%) optredende bijwerkingen. Op de printinformatie voor patiënten wordt melding gemaakt van de bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij meer dan 10% van patiënten voorkomen. Daarnaast worden bijwerkingen gemeld die levensbedreigend kunnen zijn, ook indien ze minder frequent voorkomen.

De informatie van SIB is grotendeels gebaseerd op de volgende bronnen:

 

De gerapporteerde bijwerkingen komen uit bovenstaande bronnen. Deze zijn gebaseerd op studies in een gecontroleerde omgeving. In de klinische situatie kunnen andere bijwerkingen (schijnbaar) vaker voorkomen. In SIB worden alleen de bijwerkingen vermeld waarvan in de bronnen gerapporteerd is dat ze frequent optreden (kans meer dan 10%) en bijwerkingen die levensbedreigend kunnen zijn (ongeacht de kans op optreden).