Samenstellen Informatie over Bijwerkingen
behandelplannenmeer over SIB
behandelplannen

toon

 

SIB op maat

(SIB= Samenstellen Informatie over Bijwerkingen)


SIB op maat is een website met patiënteninformatie over bijwerkingen van medicijnen die gebruikt worden ter behandeling van kanker. Alle geregistreerde medicijnen zijn hierin opgenomen. Wordt een combinatie van medicijnen ingezet als behandeling, dan kunt u al deze medicijnen aanklikken waardoor de bijwerkingen worden gecombineerd. Elke bijwerking is voorzien van adviezen voor de patiënt.Voor wie is SIB op maat ?

Iedereen die patiënteninformatie geeft over de behandeling van kanker met medicijnen kan hiervoor SIB op maat gebruiken. Ook als naslagwerk is SIB op maat handig. Als hulpverlener die wel direct met de patiënt te maken heeft maar niet zelf de informatie geeft is het eenvoudig na te gaan wat de bijwerkingen kunnen zijn. 


Hoe gaat u te werk?

In de database van de website zijn op dit moment een aantal categorieën oncologische middelen opgenomen:  cytostatica, (anti)-hormoonmiddelen, immunomodulantia en een categorie 'overige'. In deze laatste zijn onder andere de corticosteroïden opgenomen.

 

Wanneer u schriftelijke informatie voor een patiënt gaat genereren heeft u drie mogelijkheden:

  • u stelt zelf een behandelplan samen;
  • u selecteert een behandelplan uit uw eigen ziekenhuis;
  • u selecteert een behandelplan uit de landelijke database.

 

Indien u gerechtigd bent om in de informatie nog wijzigingen aan te brengen of zaken toe te voegen, kunt u dit doen voordat u een print maakt.

 

De volledige handleiding is te downloaden.


Hoe ziet de SIB op maat patiënteninformatie eruit?

De informatie bestaat uit:

  • de medicijnen waarmee behandeld wordt;
  • een lijst met bijwerkingen die vaker dan 10% voorkomen;
  • bijwerkingen die levensbedreigend kunnen zijn;
  • per bijwerking eventueel adviezen voor de patiënt;
  • als optie: extra toegevoegde informatie bijv. informatie over de behandelafdeling enz.

Voor informatie over hoe de inhoud van SIB is samengesteld zie de disclaimer.Hoe kunt u SIB op maat implementeren?

De functioneel beheerder kan de implementatie in het ziekenhuis begeleiden en heeft daarvoor een standaard implementatieplan. Neem voor meer informatie contact op met de IKNL locatie bij u in de buurt.